Aktivera fjärrscanningsfunktionen automatiskt

Du kan ange att fjärrscanningsfunktionen ska aktiveras automatiskt när du trycker på [Scanner] på huvudmenyn.
Det här läget kan ställas in när scanningsfunktionen är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda scanningsfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Scanningsinställningar].
3.
Tryck på [Auto online].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill att maskinen ska gå offline automatiskt.
VIKTIGT!
Om fjärrscannerfunktionen är aktiverad går det inte att scanna med [Kopiera] eller [Scanna och lagra].
52YS-09E