Ändra standardinställningarna för matning av flera ark

Du kan ställa in att scanningen ska stoppas och meddelandet visas när flera ark matas.
Obs!
Matning av flera ark kanske inte upptäcks beroende på vilken papperstyp du använder.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Scanningsinställningar].
3.
Tryck på [Ange detektering av flerarksmatning som standard].
4.
Välj [På] → [OK].
Välj [Av] om du inte vill att matning av flera ark ska upptäckas.
52YS-096