Skillnad mellan original med LTRR-format och STMT-format

Du kan bestämma hur maskinen hanterar LTRR- och STMT-original som placeras på originalglaset.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Scanningsinställningar].
3.
Tryck på [Val av LTRR/STMT för original].
4.
Ange följande inställning → tryck på [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[Välj manuellt]:
Om du väljer [Välj manuellt] visas en skärm där du kan välja originalformat vid scanning.
[Använd LTRR format]:
Om du väljer [Använd LTRR format] identifierar maskinen alltid originalet som LTRR.
[Använd STMT-format]:
Om du väljer [Använd STMT-format] identifierar maskinen alltid originalet som STMT.
52YS-09A