Ställa in gammavärde för fjärrscanning

Du kan ställa in det gammavärde som ska användas vid scanning av färgdokument till datorn via funktionen för nätverksscanning. Välj ett gammavärde som är mest lämpligt för dina datorinställningar så att du kan skriva ut dokumentet från datorn med optimal täthet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Gemensamma] → [Scanningsinställningar].
3.
Tryck på [Gammavärde fjärrscanning].
4.
Välj ett gammavärde → tryck på [OK].

Obs!
Mer information om funktionen för nätverksscanning finns i "Scanner."
52YS-09C