Ge prioritet till bildriktning

Om du har angett Prioriterad bildriktning till "På" kopieras alla bilder med samma riktning som originalbilden. Det beror på att bilderna på original kan kopieras upp och ned, beroende på inställt läge för kopiering.
Det här läget kan ställas in när kopieringsfunktionen är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda kopieringsfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Obs!
Om Prioriterad bildriktning har angetts till "På" blir kopieringshastigheten långsammare än vanligt.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Kopiera] → [Prioriterad bildriktning].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill aktivera läget Prioritera bildriktning.
52YS-0AA