Lagra jobb med PS-/PDF-data i mellanlagringskön

Du kan välja att lagra PS-/PDF-datajobb, som utförs med LPR-protokollet, i mellanlagringskön.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Mellanlagra] → [Lagra PS-/PDFdata för att stoppa].
3.
Välj [På] för varje alternativ → tryck på [OK].
Välj [Av] om du inte vill lagra data i mellanlagringskön.
52YS-0FA