Ställa in tid tills ett mellanlagrat jobb automatiskt tas bort

Du kan ange den tid som måste förflyta innan mellanlagrade jobb automatiskt tas bort. Ett mellanlagrat jobb tas automatiskt bort efter en viss tidsperiod efter den senaste åtgärden för jobbet, såsom att skicka ett mellanlagrat jobb eller redigera jobbkvittot.
Obs!
Om du ändrar aktuellt datum och klockslag på maskinen, påverkas den tid det tar för det mellanlagrade jobbet att automatiskt tas bort.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Mellanlagra] → [Tid till aut. radering av mellanlagrade jobb].
3.
Tryck på [] eller [] och ange tiden till automatisk borttagning → tryck på [OK].
52YS-0F9