Inställningar för vidarebefordring

Du kan ställa in maskinen så att mottagna I-Fax-filer lagras i inlådor för konfidentiella fax, eller vidarebefordras till andra faxenheter eller till filservrarna. Om en mottagen fil överensstämmer med de angivna villkoren för vidarebefordring, vidarebefordras det till den angivna mottagaren. Det här avsnittet beskriver villkoren för vidarebefordring samt hur du registrerar, ändrar och tar bort mottagare för vidarebefordring.
När maskinen tar emot I-Fax-filer bearbetas de enligt nedan:
*1
Om du sätter <Lagra/skriv ut mottagen fil> till "På" i [Inställningar för vidarebefordring] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering), skrivs vidarebefordrade filer ut eller lagras i Minneslåda för mottagning.
*2
Om du ställer in [Vidarebef. utan villkor] i [Inställningar för vidarebefordring] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering), vidarebefordras alla mottagna filer som inte matchar de angivna vidarebefordringsvillkoren till den mottagare som valt för Vidarebefordra utan villkor.
*3
Om filer tas emot när det har inträffat ett pappersstopp, eller när papper eller toner har tagit slut, skrivs de ut när pappersstoppet har åtgärdats eller papper/toner har fyllts på.
*4
Om du sätter [Radera misslyckade sändningsjobb] till "Av" i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering), sparas status för varje jobb med ett vidarebefordringsfel i [Jobbstatus] på skärmen Statusmonitor/Avbryt.
*5
Filer med vidarebefordringsfel hanteras enligt inställningarna för [Hantera filer med vidarebefordringsfel] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering). Inställningarna är följande:
[Skriv alltid ut]: Filer som inte kan vidarebefordras skrivs ut.
[Lagra/skriv ut]: Filer med vidarebefordringsfel lagras i inlådan för minnesmottagning om <Använd minneslås för I-fax> har satts till På. Om dessa inställningar sätts till "Av", skrivs filerna ut.
*6
Om du ställer in [Vdarebef. klar-meddel] i [Inställningar för vidarebefordring], skickas ett aviserings-e-postmeddelande.
Om du sätter [Meddela end. vid fel] till "På", skickas ett aviserings-e-postmeddelande bara om filen inte kan vidarebefordras.
*7
Du kan lagra mottagna I-Fax-filer i inlådan för konfidentiella fax genom att ange den som en mottagare för vidarebefordring.

Obs!
Om minnet är fullt går det inte att bearbeta ytterligare jobb.
Du kan lagra upp till 1 000 vidarebefordringsinställningar.
52YS-0EL