Avbryta utskrift av mottagna jobb

I det här läget kan du prioritera utskrift av mottagna I-Fax-jobb.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Avbryt och skriv ut mottagningsjobb] → [På] → [OK].
Välj [Av] om du inte vill utföra avbrottsutskrift för mottagna jobb.
52YS-0EJ