Skicka alltid meddelande om M.-fel

Du kan ange om avsändaren ska informeras om att e-postmeddelandet eller I-Fax-dokumentet togs emot med fel.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Skicka alltid meddelande om M.-fel].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill meddela avsändaren om felets detaljer om ett fel inträffar.
52YS-0EY