Välja papperslåda

Du kan ange hur utskriften ska ske när det inte finns något papper som överensstämmer med formatet på den mottagna filen.
Det finns fyra utskriftsmetoder (Omkopplare A, B, C och D):
Omkopplare A: Bilden skrivs ut på två pappersark med samma kombinerade format som den mottagna filen.

Omkopplare B: Bilden skrivs ut med tomrum på papper med samma bredd som den mottagna filen.

Omkopplare C: Bilden förminskas och skrivs ut på papper med en annan bredd än den mottagna filen.

Omkopplare D: Bilden skrivs ut på papper med större format än den mottagna filen.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Välj låda].
4.
Välj [På] för varje alternativ → tryck på [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill skriva ut mottagna filer automatiskt. Utskrifterna görs med en storlek som överskrider den utskrivningsbara ytan.

Obs!
För mer information om hur du väljer papperskälla för utskrift av mottagna filer, se "Aktivera automatiskt val av papperslåda."
52YS-0EA