Skriva ut inställningar för vidarebefordring

Du kan skriva ut innehållet i de aktuella inställningarna för vidarebefordring. Du kan skriva ut listan över vidarebefordringsvillkor manuellt när du så önskar.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Skriv ut lista] → [Inställningar för vidarebefordring].
Obs!
Listor kan endast skrivas ut om papper med formaten A3, A4 eller A4R (normalt, återvunnet, tunt eller färg) har fyllts på i en papperskälla vars inställningar i [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) är angivna till 'På'. Om [Beakta papperstyp] för [Kopiera] är inställt på 'På' i [På/av för automatiskt papperslådval], kan du dock inte skriva ut från en papperskälla med färgat papper inställt. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].

Obs!
Bara en administratör kan skriva ut listan med vidarebefordringsvillkor. (Se "Administratörsinställningar.")

52YS-0EW