Förminska en mottagen fil

Du kan ställa in maskinen så att mottagna filer automatiskt förminskas och hela filen skrivs ut inom den utskrivbara ytan på papperet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Minska faxmottagningsstorlek].
4.
Tryck på [På] → ange varje inställning → tryck på [OK].
<Förminskningsläge>:
[Auto]:
Bilden förminskas automatiskt med en lämplig förminskningsgrad. Detta förhållande kan sträcka sig från det värde som angetts för <Förminska %>, upp till 100% av det mottagna dokumentets format.
[Fast]:
Bilden förminskas med förminskningsgraden som angetts i <Förminska %>.
<Förminska %>:
Ange förminskningsgraden genom att trycka på [-] eller [+].
<Förminskningsriktning>:
[Vertikalt och horisontellt]:
Bilden förminskas i både vertikal och horisontell riktning.
[Endast vertikalt]:
Bilden förminskas bara i vertikal riktning.
Om du väljer [Av] förminskas inte den mottagna filen automatiskt för att passa pappersformatet. Om formatet på den mottagna filen överstiger den utskrivbara ytan, delas bilden upp i lika stora delar och skrivs ut på separata pappersark.
VIKTIGT!
Om den del av bilden som överskrider den utskrivbara ytan är mindre än 12 mm, skrivs bilden inte ut oberoende av inställningen för Minska faxmottagningsstorlek.
52YS-0EC