Datakomprimeringsförhållande

Du kan ställa in komprimeringsnivån för inscannade färg/gråskaledata.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Datakomprimeringsförhållande].
4.
Välj ett komprimeringsförhållande → tryck på [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[Hög komprimering]:
Datastorleken är liten men bildkvaliteten är låg.
[Normal]:
Datastorleken och bildkvaliteten ligger mellan dem för [Hög komprimering] och [Låg komprimering].
[Låg komprimering]:
Datastorleken är stor men bildkvaliteten är hög.
Obs!
Om du vill välja kompakt eller konturer och utjämning för PDF-filformatet eller välja kompakt för XPS-filformatet, rekommenderas det att du ställer inDatakomprimeringsförhållande på "Normal" eller "Låg komprimering". Om du sätter [Datakomprimeringsförhållande] till "Hög komprimering", kan det hända att bilder skrivs ut i låg kvalitet även om du väljer "Prioritera kvalitet" i [Bildkvalitetsnivå för Begränsad färg/Kompakt] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering).
Den här inställningen avaktiveras när du skickar fax.
52YS-0C2