Bekräfta TLS-servercertifikatet när du skickar med WebDAV

Du kan bekräfta att TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med WebDAV.
Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Gemensamma inställningar].
3.
Tryck på [Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du inte vill bekräfta TLS-servercertifikatet när du skickar med WebDAV.
För att bekräfta CN, trycker du på [CN] för <Lägg till poster till Bekrft>.

VIKTIGT!
Om du inte verifierar certifikatet, utförs TLS-kommunikation, även med ett ogiltigt certifikat.
Obs!
Om det uppstår ett problem med certifikatet, misslyckas WebDAV-sändningen.
52YS-0C5