Faxaktivitetsrapport

Faxaktivitetsrapporten är en utskriven logg som visar resultatet av skickade jobb. Faxaktivitetsrapporten kan skrivas ut vid en angiven tidpunkt eller skrivas ut automatiskt när antalet skickade jobb uppgår till 40.
Om du vill skriva ut en faxaktivitetsrapport manuellt, se "Skriv ut kommunikationshanteringsrapporten manuellt."
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Obs!
Rapporter kan endast skrivas ut om papper med formaten A3, A4 eller A4R (normalt, återvunnet, tunt eller färg) har fyllts på i en papperskälla vars inställningar i [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "På". Om [Beakta papperstyp] för [Kopiera] är inställt på 'På' i [På/av för automatiskt papperslådval], kan du dock inte skriva ut från en papperskälla med färgat papper inställt. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Faxinställningar].
3.
Tryck på [Faxaktivitetsrapport].
4.
Ange varje inställning → tryck på [OK].
<Autoutskrift (40 överföringar)>:
Välj [På] om du automatiskt vill skriva ut faxaktivitetsrapporten när antalet sändöverföringar når 40.
<Ange utskriftstid>:
Om du vill skriva ut rapporten på en angiven tid, tryck på [På] → ange tiden med - (siffertangenterna).
Tiden visas med 24-timmarsformat. Ange ett fyrsiffrigt tal inklusive nollor för tiden.
Exempel:
7:05 fm → 0705
11:18 em → 2318
Om du gör ett fel när du anger tiden anger du ett annat fyrsiffrigt nummer.
Om antalet överföringar överskrider 40 innan den angivna tiden för daglig aktivitetsrapport infaller, skrivs en kommunikationshanteringsrapport ut över de 40 senaste överföringarna.

Obs!
Om [Visa jobblogg] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "Av", visas inte [Faxaktivitetsrapport].
Om [Visa jobblogg] i [Hanteringsinställningar] (Inställningar/Registrering) ändras från "Av" till "På" ändras följande inställningar automatiskt till "Av":
Autoutskrift (40 överföringar)
Ange utskriftstid
När meddelandet <Kontrollera skrivaren. Kontakta Service.> visas, innebär det att skrivarfunktionen inte är tillgänglig. Därefter skriver maskinen automatiskt ut en faxaktivitetsrapport när den återställts efter problemet. De senaste 40 kommunikationsresultatet skrivs ut på rapporten.
Mer information om faxaktivitetsrapporten, finns i "FAXAKTIVITETSRAPPORT S/M."
52YS-0E4