Ändra standarddisplayen för fax

Du kan ange huruvida displaybilden [Standard] eller [Adressbok] ska visas när du väljer en funktion i huvudmenyn, när autoåterställning är aktiverat, eller när du trycker på .
Det här läget kan ställas in när faxfunktionen är tillgänglig för användning. För information om vilka tillvalsprodukter som behövs för att använda faxfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Faxinställningar].
3.
Tryck på [Standarddisplay].
4.
Ange inställningarna → tryck på [OK].
Information om alternativen visas nedan.
[Standard]: Visar displaybilden där du anger mottagare.
[Adressbok]: Visar displaybilden med öppen adressbok.
Obs!
Om [Adressbok] är valt, kan du välja vilken typ av adressbok som ska visas. För mer information, se "Ändra standardvisning för adressboken."
52YS-0CX