Ange autentiserat användarnamn som avsändarnamn (TTI)

Om inloggning sker med SSO-H visas inloggningsnamnet på plats <100> i listan över avsändarnamn (TTI). Om det här arbetssättet anges till 'På', används inloggningsnamnet i <100> som standardvärde för Avsändarnamn.
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [Faxinställningar].
3.
Tryck på [Anv. ver. anv.namn som avsändarnamn] → [På] → [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda det autentiserade användarnamnet som avsändarnamn.

Obs!
Mer information om inloggningstjänsten SSO-H finns i "SSO-H (Single Sign-On H)."
52YS-0E2