Ange e-postadress för behörig användare som avsändare

Om du använder en inloggningstjänst kan du ställa in om e-postadressen till den inloggade användaren ska visas i fältet Från som avsändare av det mottagna e-postmeddelandet.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [E-post-/I-faxinställningar].
3.
Tryck på [Ange behörig användarmottagaren till avsänd].
4.
Tryck på [OK] → [På].
Välj [Av] om du vill ange den e-postadress som angetts för maskinen som mottagare i fältet Från i det mottagna e-postmeddelandet.

Obs!
Om det här arbetssättet anges till 'Av', kan användare som är inloggade som gäster via en inloggningstjänst som t.ex. SSO-H fortfarande skicka, även om [Tillåt ej registrer. anv. att skicka e-post] är inställt på 'Off'.
Maskinens e-postadress kan kontrolleras i [Kommunikationsinställningar] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering). (Se "Gemensamma kommunikationsinställningar för e-post/I-Fax.")
52YS-0CH