Tidsgräns för fullständig S.

Du kan ställa in den tid som ska förflyta innan sändåtgärden automatiskt avslutas, om du inte får något mottagningsmeddelande (MDN) från mottagaren när du skickar ett I-faxjobb i läget Full.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [E-post-/I-faxinställningar].
3.
Tryck på [Tidsgräns för fullständig S.].
4.
Ange tiden genom att trycka på [-] eller [+] → tryck på [OK].
52YS-0CK