Max. datastorlek vid sändning

Du kan ställa in den maximala datastorleken för utgående e-postmeddelanden och I-faxdokument. Om storleken på e-postmeddelandet överstiger gränsen, delas det upp i flera mindre e-postmeddelanden innan det skickas. Om en I-faxsändning överskrider gränsen för datastorleken hanteras det som ett fel och skickas inte.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Funktionsinställningar] → [Skicka] → [E-post-/I-faxinställningar].
3.
Tryck på [Max. datastorlek vid sändning].
4.
Tryck på [-] eller [+] för att ange maximal datastorlek vid sändning → [OK].
Obs!
Ange den maximala datastorleken för sändning till ett lägre värde än datagränsen för postserver.
Om du anger "0" MB som datastorlek tillämpas ingen storleksbegränsning på de data som skickas.

Obs!
Vid sändning av ett dokument med stor datastorlek via e-post eller I-Fax, kan du dela upp data för sändningen. För information om hur du delar upp data för sändning, se "Ange en mottagare genom att ange en e-postadress."
52YS-0CC