Arbetsgång för åtgärder på skärmen Inställningar/Registrering

På skärmen Inställningar/Registrering kan du anpassa maskinens olika inställningar efter dina behov.
VIKTIGT!
Vilka åtgärder som är tillgängliga på skärmen Inställningar/Registrering varierar mellan administratör och allmänna användare.
För administratörer:
Systemansvarige eller systemadministratören (administratören) för SSO-H (Single Sign-On H) kan ange alla systeminställningar för maskinen. För information om olika typer av administratörer, se "Administratörsinställningar." Som standard ställs systemansvariginställningar (Systemansvarig-ID/System-PIN-kod) in på maskinen. Därför måste administratören logga in genom att ange Systemansvarig-ID och System-PIN-kod. Standardinställning för både systemansvarig-ID och system-PIN-kod är "7654321". Det rekommenderas att du ändrar både systemansvarig-ID och system-PIN-kod. För mer information om hur du ställer in Systemansvarig-ID och System-PIN-kod, se "Ange inställningar för systemansvarig." För information om de Inställningar/Registrerings-objekt som är tillgängliga med administratörsbehörighet, se "Tabell med tillgängliga administratörsinställningar (pekskärmen)" i "Säkerhet" och "Available Administrator Settings Table (Remote UI)" i "Fjärrgränssnitt".
För allmänna användare:
Vissa alternativ på skärmen Inställningar/Registrering kan vara oåtkomliga för vanliga användare. Alternativ som en användare inte har behörighet att använda visas nedtonade och kan inte väljas på pekskärmen. Alternativ som en användare inte har behörighet att använda visas inte i fjärrgränssnittet.
Om hantering av avdelnings-ID används som inloggningstjänst och en administratör loggar in genom att ange systemansvarig-ID och system-PIN-kod, kan administratören utföra åtgärderna på displaybilden Inställningar/registrering utan begränsningar.
Om SSO-H används som inloggningstjänst, varierar de tillgängliga alternativen i skärmen Inställningar/Registrering efter din användarroll (behörighet). Genom att logga in med ett användarnamn och lösenord, kan systemadministratören (Administratör) använda displaybilden Inställningar/Registrering utan begränsningar. För information om hur du ställer in användarroller (behörigheter), se "Registering/Editing User Data for Local Device Authentication." För information om de Inställningar/Registrerings-alternativ som är tillgängliga med administratörsbehörigheter, se "Tabell med tillgängliga administratörsinställningar (pekskärmen)" i "Säkerhet" och "Available Administrator Settings Table (Remote UI)" i "Fjärrgränssnitt".
Obs!
Inställningar som anges i Inställningar/Registrering ändras inte även om du stänger av huvudströmmen eller trycker på .
För information om vilka inställningar du kan ange för varje alternativ, se "Tabellen Inställningar/registrering."
En lista med inställningar kan visas på skärmen Inställningar. Du kan rulla till önskad inställning genom att trycka på eller .
52YS-050