Visa felmeddelandet om återstående toner

Du kan ställa in maskinen så att det visas ett meddelande när tonern börjar ta slut. Meddelandet är praktiskt eftersom du får gott om tid att kontrollera tonerförrådet och införskaffa ny toner.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Visa inställningar] → [Visa felmeddelande om återstående toner].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Tryck på [Av] om du inte vill visa skärmen med felmeddelade för återstående toner.
Du kan rensa meddelandet genom att trycka på [Stäng]. Meddelandet visas dock så fort maskinen åter aktiveras från viloläget eller när huvudströmbrytaren slås på.

Obs!
För anvisningar om hur du raderar felmeddelandet om återstående toner, se "Ta bort felmeddelandet om återstående toner."
52YS-06R