Aktuellt datum och klockslag

Det är mycket viktigt att du ställer in aktuellt datum och klockslag. Inställningarna används som standardinställningar i alla funktioner som kräver tidsangivelse.
Tidszon:
Standardtidszonerna i världen uttrycks som skillnaden i antal timmar ( upp till 12 timmar) från GMT ( 0 timmar). En tidszon är en region utan tidsskillnader.
Sommartid:
I vissa länder ställs klockan fram under sommaren. Detta kallas sommartid.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Inställningar för timer/energispar] → [Datum-/tidsinställningar].
3.
Ange aktuellt datum* och klockslag med (siffertangenterna).
Ange år, månad och datum med 4 siffror på samma sätt som visas på skärmen.
* Datumordningen kan variera beroende på land eller region.
Obs!
Om du skriver fel, tryck på → ange värdena igen.
Ange tidszonen:
Använda sommartid:
Ange tidszonen:
Tryck på listrutan <Tidszon> → välj tidszonen.
Använda sommartid:
Tryck på [Startdatum] → [På].
Tryck på listrutorna <Månad> och <Dag> → välj månad och dag.
Tryck på [-] eller [+] för att ställa in tiden → tryck på [OK].
Tryck på [Slutdatum] → välj månad, dag och klockslag då sommartiden upphör → tryck på [OK].
Obs!
Klockslaget vid Greenwich-observatoriet i England kallas GMT (Greenwich Mean Time).
Om du ställer in sommartid ställs maskinens standardtid automatiskt fram en timme vid angivet datum och klockslag.
4.
Tryck på [OK].

Obs!
Du kan också ange att datum och tid ska synkroniseras automatiskt med en server i nätverket från displaybilden Inställningar/registrering. (Se "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
52YS-06Y