Hantera licenser för MEAP-program

Åtgärder för licensfilåtgärder kanske måste utföras vid andra tillfällen än när du installerar MEAP-program. Till exempel om ett licensierat räknarvärde överskrids eller en användningsperiod har upphört att gälla, kan du fortsätta använda MEAP-programmet genom att lägga till en licensfil. Och om du vill ta bort ett MEAP-program måste du radera licensfilen först.
1
Logga in på Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Service Management Service] på portalsidan.
3
Klicka på [MEAP Application Management] och klicka på programmet för att hantera licensen.
4
Klicka på [License Management] och utför önskad åtgärd.
Lägga till en licensfil
1
Klicka på [Browse...], välj den licensfil du vill installera, och klicka på [OK].
2
Klicka på [Install]  [Yes].
Installationen startar.
Beroende på MEAP-program kanske du måste starta om (stänga av och starta) programmet. Hantera MEAP-program
Spara licensfilen på en dator
Du kan spara en säkerhetskopia på datorn innan du tar bort licensfilen. Om du vill spara måste du avaktivera licensfilen i förväg.
Ta bort licensfilen
Innan du tar bort licensfilen måste du avaktivera den.
När det finns ett program med en licens som löper ut inom kort, kan du också kontrollera datumet för licens från <Check License> för MEAP på Hem i kontrollpanelen.
8C33-0UK