MEAP

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) är ett ramverk för att förbättra och optimera olika maskinfunktioner, t.ex. funktioner för kommunikation, autentisering och utmatning. Till exempel gör MEAP det möjligt att använda IC-kort och kompletterande programvara som effektiviserar filhantering. För att kunna utöka maskinens funktioner måste du, som nämnts tidigare, installera så kallade MEAP-program. Du kan installera MEAP-program och kontrollera deras användningsstatus genom att visa SMS-tjänsten (service management service) från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). För att installera ett MEAP-program, måste du logga in som administratör (Logga in på maskinen).
SMS använder alltid krypterad TLS-kommunikation, oavsett inställningarna i <Använd TLS> i <MEAP-inställningar>. Om standardnyckeln för SSL inte angetts i förväg kan du därför inte logga in på SMS. Konfigurera nyckel och certifikat för TLS
Flera användare kan inte logga in på SMS samtidigt.

Installera MEAP-program

Du kan installera MEAP-program och konfigurera nödvändiga inställningar för att kunna använda MEAP-programmen.

Hantera MEAP-program

I det här avsnittet beskrivs hur du kontrollerar installerade MEAP-program, hur du avinstallerar programmen och hur du hanterar licenser.
8C33-0UF