Växla språk

Du kan ändra språk och tangentbordslayout för pekskärmen. Om du byter språk ofta kan det vara praktiskt att använda knappen <Växla språk/tangentbord>. Följ stegen nedan för att visa den här knappen på pekskärmen.

Växla språk och tangentbordslayout

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Visa inställningar>  <Växla språk/tangentbord>.
3
Välj ett språk i listan och tryck på <OK>.
För vissa språk kan tangentbordslayouten ändras. När du har valt språk, tryck på <Ställ in>, välj layouttyp och tryck på <OK>.

Visar knappen <Växla språk/tangentbord> på pekskärmen

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Visa inställningar>  <Visa knapp för växling av språk/tangentbord>.
3
Tryck på <På>  <OK>.
Om du har satt den till <På> visas  längst ned på pekskärmen. Du kan byta det visade språket genom att trycka på knappen <Växla språk/tangentbord>, välja önskat språk i listan och sedan trycka på <OK>.
Du kan byta språket som visas för varje användare. Anpassa skärmvisning och handhavandevillkor
8C33-053