Återkalla tidigare använda kopieringsinställningar (Tidigare inställningar)

Du kan återkalla tidigare använda kopieringsinställningar. Du kan ändra detaljer om den återkallade inställningen innan du kopierar.
De tre senaste inställningarna som lagrades i minnet tas inte bort även om du stänger av huvudströmmen.
1
Placera originalet. Placera original
2
Tryck på <Kopia>. Skärmbilden <Hem>
3
Tryck på <Tidigare inställningar> på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner. Skärmbilden med grundläggande funktioner för kopiering
4
Välj inställningen som ska återkallas och tryck på <OK>.
När personlig autentiseringshantering används, påminner maskinen om inställningar som har angetts tidigare av den användare som loggar in på maskinen.
5
Tryck på  (Start).
Kopieringen startar.
8C33-06R