Pappersstopp i dokumentmataren

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut originalet.
1
Ta ut originalen i originalmatningsfacket.
2
Kontrollera om ett original har fastnat i dokumentmatarens lucka.
Öppna locket till dokumentmataren.
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Om du inte kan dra ut det fastnade originalet, gå vidare till nästa steg utan att dra hårt i det.
3
Kontrollera om ett original har fastnat i originalutmatningsfacket.
Fäll upp originalmatningsfacket.
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
Sätt tillbaka originalmatningsfacket.
4
Efter att du har fått ut alla fastnade original, stäng dokumentmatarens lock.
5
Lyft dokumentmataren och kontrollera om ett original har fastnat i den.
Lyft dokumentmataren och kontrollera platsen som indikeras av .
Om ett original har fastnat, dra ut det försiktigt i pilens riktning.
6
Sätt tillbaka dokumentmataren i sitt ursprungsläge.
Fortsätt att följa instruktionerna på skärmen för att fortsätta med jobbet som avbröts eller för att fortsätta rensa pappersstopp.
När du stänger dokumentmataren måste du se till att ögonen inte exponeras för ljuset från originalglaset.
8C33-01U