Åtgärda pappersstopp

Om ett pappersstopp uppstår kommer ett meddelande, var pappersstoppet inträffade och vilken åtgärd som krävs för att rensa det att visas på skärmen. Om du fortfarande inte vet hur du ska rensa pappersstoppet efter att ha läst informationen på skärmen, se Pappersstopplats för att rensa pappersstoppet. För mer information om försiktighetsåtgärder att vidta när pappersstopp ska rensas, se "Viktiga säkerhetsanvisningar" i Vanliga frågor.
Dra inte ut fastnat papper med kraft. Att ta bort pappret med våld kan leda till personskada eller skada delar av maskinen.
Kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant om du inte kan ta bort pappret.
När alla pappersstopp har åtgärdats, ta omedelbart ut händerna ur maskinen och tillbehören så att dina händer eller kläder inte riskerar att fastna i valsarna.
Försiktighetsåtgärder för att rensa pappersstopp
Stäng inte av strömmen när du åtgärdar pappersstopp. Data som skrivs ut raderas om du stänger av strömmen.
Var särskilt noga när du tar emot fax.
Om papperet rivs sönder måste du ta bort allt så att inga småbitar blir kvar.
När ett pappersstopp inträffar med läget Häfta aktiverat, kommer de arksatser som skrivs ut inte att häftas. Häftning kommer att utföras på nästa och följande arksatser.

Om pappersstopp inträffar regelbundet

Pappersstopplats

För mer information om pappersstopplatser och hur du rensar pappersstopp, se följande diagram och referenser.
Inuti huvudenheten Pappersstopp i huvudenheten
Efterbehandlare (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ) Pappersstopp i efterbehandlaren (imageRUNNER ADVANCE DX 717iZ/617iZ/527iZ)
Pappersstoppet har inte nödvändigtvis skett på platsen du kontrollerar. I sådana fall följer du instruktionerna på skärmen och kontrollerar alla platserna.
Skärmen fortsätter att visa att ett pappersstopp har skett tills du rensar pappersstoppet.
Om du trycker på <Stäng> på skärmen som visar att ett pappersstopp har skett kan du fortsätta att utföra åtgärder och ange inställningar utan att omedelbart avlägsna pappersstoppet.
Avlägsna inte papper från andra platser än de som anges att ha pappersstopp på skärmen. Detta kan orsaka pappersstopp på andra platser eller göra att sidor saknas i utmatade dokument.
När etiketter har fyllts på i papperslådan kan lim från etiketterna fastna på pappersledarna. Om du fyller på papper i papperslådan och lim har fastnat på pappersledarna, kan detta förorsaka pappersstopp. Kontrollera pappersledarna och om det finns limrester måste du torka bort dem.
8C33-01S