Registrera en nyckel och ett certifikat för nätverkskommunikation

Du kan använda Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) för att registrera nycklar/certifikat, CA-certifikat och S/MIME-certifikat till maskinen från din dator. Utse en administratörer som registrerar dessa alternativ.
Kommunikationsmetoden som anges nedan använder en nyckel/ett certifikat eller CA-certifikat. Om du vill använda en registrerad nyckel och certifikat i själva kommunikationen, måste du ange nyckel och certifikat i inställningarna för varje kommunikationsmetod. Men ett CA-certifikat X.509 DER-format behöver inte anges i inställningarna för varje kommunikationsmetod. Du kan använda det bara genom att registrera det på maskinen.
TLS-krypterad kommunikation Konfigurera nyckel och certifikat för TLS

Registrera en nyckel och ett certifikat

Nycklar och certifikat (servercertifikat) kan registreras via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). För information om vilka nycklar och certifikat som kan registreras i maskinen, se Systemspecifikationer.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management]  [Key and Certificate Settings].
4
Klicka på [Register Key and Certificate...].
5
Klicka på [Install...].
6
Installera nyckel och certifikat.
Klicka på [Browse...], ange vilka filer (nycklar och certifikat) som ska installeras och klicka på [Start Installation].
7
Registrerar nyckeln och certifikatet.
1
Välj den nyckel och det certifikat du vill registrera och klicka på [Register].
2
Ange nyckelns namn och lösenord och klicka på [OK].
[Key Name]
Använd alfanumeriska tecken för att ange det nyckelnamn som har registrerats på maskinen.
[Password]
Använd alfanumeriska tecken att ange lösenordet för den privata nyckel som har ställts in för den fil du vill registrera.
Hantera nycklar och certifikat
Du kan kontrollera de detaljerade inställningarna eller ta bort nycklar och certifikat i skärmen som visas i steg 4.
Om  visas är nyckeln skadad eller ogiltig.
Om visas finns certifikatet inte för nyckeln.
Klicka på ett nyckelnamn för att visa detaljerad information om certifikatet. Du kan även klicka på [Verify Certificate] på skärmen för att kontrollera om certifikatet är giltigt.
För att radera en nyckel och ett certifikat, välj det du vill radera och klicka på [Delete]  [OK].

Registrera ett CA-certifikat

CA-certifikat i X.509 DER-format är förinstallerade i maskinen. Du kan registrera ett nytt CA-certifikat om det krävs för en viss funktion. För information om vilka CA-certifikat som kan registreras i maskinen, se Systemspecifikationer.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management]  [CA Certificate Settings].
4
Klicka på [Register CA Certificate...].
5
Klicka på [Install...].
6
Installera CA-certifikatet.
Klicka på [Browse...], ange den fil som ska installeras (CA-certifikat) och klicka på [Start Installation].
7
Registrera CA-certifikatet.
Välj det CA-certifikat du vill registrera och klicka på [Register...].
Hantera CA-certifikat
Du kan kontrollera detaljerade inställningar eller ta bort CA-certifikat på den skärm som visas i steg 4.
Klicka på för att visa detaljerad information om CA-certifikatet. Du kan även klicka på [Verify Certificate] på skärmen för att kontrollera om CA-certifikatet är giltigt.
För att radera ett CA-certifikat, välj det du vill radera och klicka på [Delete]  [OK].

Registrera ett S/MIME-certifikat

Du kan registrera ett publikt nyckelcertifikat (S/MIME-certifikat) för kryptering av e-post/I-fax med S/MIME. För information om vilka S/MIME-certifikat som kan registreras i maskinen, se Systemspecifikationer. För information om hur du konfigurerar S/MIME-inställningar, se <S/MIME-inställningar>.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) -skärm
3
Klicka på [Device Management] [S/MIME Certificate Settings].
4
Klicka på [Register S/MIME Certificate...].
5
Registrera ett S/MIME-certifikat.
Klicka på [Browse...], ange vilken fil (S/MIME-certifikat) som ska registreras och klicka på [Register].
Hantera S/MIME-certifikat
Du kan kontrollera detaljerade inställningar eller radera S/MIME-certifikat på den skärm som visas i steg 4.
Klicka på för att visa detaljerad information om S/MIME-certifikat. Du kan även klicka på [Verify Certificate] på skärmen för att kontrollera om S/MIME-certifikatet är giltigt.
För att ta radera ett S/MIME-certifikat, välj det du vill radera och klicka på [Delete]  [OK].
8C33-0F5