Justera tätheten

Om tätheten för utskriften skiljer sig från originalet, följer du proceduren för att justera scanningstätheten så att den motsvarar det ursprungliga dokumentet bättre.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Justering/underhåll> <Justera bildkvaliteten> <Korrigera täthet>.
2
Justera tätheten.
(Objekt som visas på skärmen kan variera beroende på modell och alternativ.)
När den är inställd på <Mörk>, ökar antalet områden som skrivs ut med maximal täthet. När den är inställd på <Ljus>, kan fyllda områden, text och linjer skrivas ut som rasteringar, med saknade prickar. Inställningen bör användas för att justera de mellanliggande tätheterna.
3
Tryck på <OK>.
8C33-0RR