Använda lagringsutrymme

Den installerade lagringsenheten i maskinen har lagringsutrymme för att spara, dela och redigera scannade dokument. Genom att ansluta en minnesenhet till maskinen får du även ett externt lagringsutrymme. Anpassa lagringsutrymmet efter dina behov.

Använd som en enkel filserver

Du kan använda maskinen som en filserver genom att spara data ”Avancerat utrymme” vilket tillåter åtkomst av flera datorer. Spara t.ex. scannade dokument i Avancerat utrymme för att dela information mellan de anställda på kontoret. En del av Avancerat utrymme kan även användas som personligt lagringsutrymme, som inte är öppet för andra.

Arbeta med andra enheter

Du kan få åtkomst till ett delat lagringsutrymme, ”Avancerat utrymme” på andra Canon flerfunktionsskrivare* från maskinen för fjärroperationer av filer, som att spara och radera. Andra skrivare kan också få åtkomst till och använda filer i Avancerat utrymme på din maskin, vilket gör det möjligt för varje enhet att enkelt arbeta tillsammans med delade data och ökar lagringsutrymmet utan dator eller filserver. Du kan också använda en Windows-server från maskinen för att utföra åtgärder som att skriva ut.
* Endast tillgänglig för maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien som är anslutna till ett nätverk

Redigera filer utan en dator

Genom att scanna och spara dokument i ett tillfälligt lagringsutrymme, en ”brevlåda”, kan du kan göra enkla ändringar för filer, t.ex. kombinera filer och ta bort sidor från filer. Eftersom brevlådan inte kräver några speciella inställningar, kan du snabbt och enkelt börja använda den. När filer redigerats kan du hantera dem efter behov, som t.ex. skriva ut eller skicka filer till en dator via e-post.

Arbeta med data på en minnesenhet

Även om maskinen inte är ansluten till ett nätverk, kan man med en minnesenhet enkelt överföra data till och från datorer. Med en minnesenhet kan du också ändra namn på data och ta bort oönskade data i minnesenheten från maskinen, samt spara scannade data och skriva ut data.
8C33-09K