Använd som en enkel filserver

Den installerade lagringsenheten i maskinen har ett delat minne som kallas ”Avancerat utrymme”. Detta utrymme kan användas som en filserver som gör det möjligt att spara scannade dokument och utföra filåtgärder (visa/spara/ladda ned) från en dator. Avancerat utrymme har två typer av lagringsplatser: Ett ”delat utrymme” som ger tillgång till flera datorer och ett ”personligt utrymme” som fungerar som ett personligt lagringsutrymme, inte öppet för andra. Dessa lagringsplatser används på olika sätt. Data som du vill dela med personalen på ett kontor sparas i det ”delade utrymmet” och mycket konfidentiella uppgifter sparas i det ”personliga utrymmet”.
För att använda Avancerat utrymme måste vissa inställningar anges i förväg. Ställa in Avancerat utrymme för maskinen
Om du vill använda det personliga utrymmet, måste både personlig autentiseringshantering och inställningar för personligt utrymme anges i förväg. Skapa personligt utrymme i Avancerat utrymme
Avancerat utrymme är avsedd för användning i ett nätverk och det krävs normalt en användarautentisering vid användning. Om skärmen för inloggning visas vid åtkomst av Avancerat utrymme anger du samma användarnamn och lösenord som när du loggar in till maskinen. När du är klar, glöm inte att logga ut.
Genom att trycka på <Lagra lösenord> sparas lösenordet du angett, så slipper du ange lösenordet för nästa inställning.
Installera en extra lagringsenhet för att utöka lagringsutrymmet för Avancerat utrymme. Systemtillbehör
Genom att ansluta maskinen med en annan Canon flerfunktionsskrivare*, kan data i Avancerat utrymme för båda maskinerna delas. Arbeta med andra enheter
* Endast tillgänglig för maskiner i imageRUNNER ADVANCE-serien som är anslutna till ett nätverk
8C33-09L