Mode de color amb un toc

Podeu seleccionar intuïtivament la qualitat de la imatge amb un sol botó; per exemple, per aconseguir colors subtils o un acabat retro com en una fotografia antiga.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
4
Premeu <Ajustar color amb un toc>.
5
Seleccioneu la qualitat d'imatge que voleu.
Ajust d'exemple:
 Original
 Colors vius
 Colors suaus
 Aclarir imatge
 Enfosquir imatge
 Reproducció tons clars
 To sèpia
Si seleccioneu <Reproducció tons clars>, la qualitat de la imatge s'ajusta de manera que les parts ressaltades no quedin apagades.
Podeu seleccionar diversos tipus de qualitat d'imatge alhora. No obstant això, <Colors vius> i <Colors suaus> no es poden seleccionar alhora, i <Aclarir imatge>, <Enfosquir imatge> i <Reproducció tons clars> tampoc no es poden seleccionar alhora.
6
Premeu <Bé> <Tancar>.
7
Premeu  (Iniciar).
Comença el procés de còpia.
Les opcions incloses en <Opcions> <Balanç de color> canvien automàticament segons la qualitat de la imatge que seleccioneu.
Si seleccioneu <To sèpia>, <Monocrom (To sèpia)> es mostra a <Selecció color> a la pantalla de funcions bàsiques.
Si imprimiu un document de la bústia amb <Fitxers desats>, no podeu especificar <Colors vius> ni <Colors suaus>.
7W9Y-061