Millora i ajust de la qualitat de còpia

Podeu millorar la qualitat de còpia ajustant de manera precisa les opcions, com la nitidesa o l'eliminació dels marcs foscos innecessaris.
7W9Y-05U