Canvi dels equips per sincronitzar

Aquesta secció descriu el procediment per canviar els equips i sincronitzar-los després d'haver començat la sincronització de les opcions personalitzades.

Canviar l'equip servidor (servidor/equip client)

Canviar un equip client sincronitzat a l'equip servidor

Seguiu el procediment per canviar un equip client a l'equip servidor.
Equip servidor (servidor/equip client)
Equip client
Equip client
1
Atureu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client. Inici de la sincronització d'opcions
2
Creeu una còpia de seguretat a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Back Up]  [Network] a Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (equip servidor/client). Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
3
Atureu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (servidor/equip client). Inici de la sincronització d'opcions
4
Inicieu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) del nou equip servidor (servidor/equip client). Inici de la sincronització d'opcions
5
Restabliu les dades de còpia de seguretat a partir del pas 2 a [Synchronize Custom Settings (Server)] a Remote UI (IU remota) del nou equip servidor (servidor/equip client). Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
6
Canvieu l'adreça del servidor de destinació a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client i comenceu la sincronització de les opcions personalitzades. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Els equips clients s'han de reiniciar després de configurar la sincronització.

Canviar un equip client dessincronitzat a l'equip servidor

Seguiu el procediment per a canviar un equip nou a l'equip servidor.
Equip servidor (servidor/equip client)
Equip client
Equip client
Si l'equip s'utilitza com a equip servidor/client, es recomana que l'atureu l'opció [Synchronize Custom Settings (Client)] per endavant.
1
Creeu una còpia de seguretat a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Back Up]  [Network] a Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (equip servidor/client). Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Si no podeu accedir a [Synchronize Custom Settings (Server)], utilitzeu dades de còpies de seguretat antigues.
2
Inicieu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) del nou equip servidor (servidor/equip client). Inici de la sincronització d'opcions
3
Restabliu les dades de còpia de seguretat a partir del pas 1 a [Synchronize Custom Settings (Server)] a Remote UI (IU remota) del nou equip servidor (servidor/equip client). Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
En canviar a un equip servidor nou (equip servidor/client), es recomana que utilitzeu les mateixes opcions de xarxa (com ara l'adreça d'IP o el nom d'amfitrió) que les de l'equip servidor antic.
Si les opcions de xarxa (adreça IP i nom d'amfitrió) del nou equip servidor (servidor/equip client) difereixen de les opcions de l'anterior equip servidor (servidor/equip client), s'ha de tornar a establir l'equip servidor de destinació (servidor/equip client) des de l'equip client.

Canvi de l'equip servidor (equip servidor/client) (quan s'estableix la replicació)

Quan es restauren les dades de replicació en un equip servidor nou

Seguiu aquest procediment per restaurar un servidor el dispositiu d'emmagatzematge del qual s'hagi substituït, etc.
Equip servidor (servidor/equip client)
Equip client
Destinació de replicació
1
Des de Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (equip servidor/client), feu clic a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Replication]  [Stopped] per aturar la replicació.
Si la sincronització no es pot aturar perquè l'equip servidor no funciona, etc., aquest pas no és necessari.
2
Des de Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (equip servidor/client), feu clic a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Recovery Using Replicated Data]  i, després, especifiqueu quin equip voleu utilitzar com a destinació de replicació  i restaureu les dades de replicació.
Si l'adreça IP i el nom d'amfitrió de l'equip servidor no han canviat, els passos posteriors no són obligatoris.
3
Atureu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client. Inici de la sincronització d'opcions
4
Canvieu l'adreça del servidor de destinació a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client i comenceu la sincronització de les opcions personalitzades. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Els equips clients s'han de reiniciar després de configurar la sincronització.

Quan s'utilitza l'equip establert com a destinació de replicació com a equip servidor nou

Seguiu aquest procediment per utilitzar com a equip servidor la impressora multiús de Canon establerta com a destinació de replicació.
Equip servidor (servidor/equip client)
Equip client
Destinació de replicació
1
Des de Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (equip servidor/client), feu clic a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Replication]  [Stopped] per aturar la replicació.
Si la sincronització no es pot aturar perquè l'equip servidor no funciona, etc., aquest pas no és necessari.
2
Inicieu la sincronització amb [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de l'equip establert com a destinació de replicació (l'equip servidor nou). Inici de la sincronització d'opcions
3
Atureu la sincronització a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client. Inici de la sincronització d'opcions
4
Canvieu l'adreça del servidor de destinació a [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de cada equip client i comenceu la sincronització de les opcions personalitzades. Especificació d'opcions detallades de sincronització (Equip servidor o equip servidor/client)
Els equips clients s'han de reiniciar després de configurar la sincronització.
Quan no es pot aturar la replicació a l'equip servidor
Si la replicació no s'ha pogut aturar des de l'equip servidor perquè l'equip servidor no funciona, etc., l'equip que s'havia establert com a destinació de replicació no es pot establir com a destinació de replicació amb un altre equip servidor. Inicieu la sincronització com a equip servidor amb [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) per a l'equip de destinació de replicació i, a continuació, atureu-la des de [Synchronize Custom Settings (Server)]. Inici de la sincronització d'opcions

Canviar un equip client

Seguiu el procediment per canviar un equip client a un equip nou.
Equip servidor (servidor/equip client)
Equip client
Equip client
1
Atureu la sincronització de [Synchronize Custom Settings] a Remote UI (IU remota) de l'equip client objectiu. Inici de la sincronització d'opcions
Si l'equip client no funciona, elimineu l'equip client objectiu a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] a Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (servidor/equip client).
2
Configuració de la sincronització en un nou equip client. Inici de la sincronització d'opcions
Si no s'ha aturat correctament la sincronització de l'equip client o si no s'ha eliminat l'equip client a [Synchronize Custom Settings (Server)]  [Confirm Device Information] a Remote UI (IU remota) de l'equip servidor (servidor/equip client), es considerarà que encara s'està utilitzant l'equip client.
7W9Y-0H2