Ajust de temperatura de fixació (només Sèrie C477)

Podeu millorar els problemes de qualitat d'imatge que es produeixen a causa d'una temperatura d'unió de fixació inadequada. Això pot millorar la qualitat de la imatge quan es produeixen imatges sobreposades com les de la imatge de mostra.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Ajustar temperatura de fixació>.
2
Seleccioneu la temperatura de fixació.
3
Premeu <Bé>.
Quan s'estableix en <Baixa>, el temps d'impressió de primera còpia pot ser més gran. La productivitat també pot disminuir.
Quan s'estableix en <Alt>, hi ha més possibilitats de que es corbi el paper.
7W9Y-0S1