Ajust de la qualitat d'impressió

Ajusteu les opcions següents si els resultats d'impressió no són satisfactoris.

Ajust de gradació

Si la reproducció de la gradació del color és tan deficient que la gradació impresa és molt diferent de les dades impreses, realitzeu ajusts per millorar la reproducció de la gradació del color.

Correcció de la densitat

Si la densitat de la impressió és significativament diferent de la del document original, aquesta correcció ajusta la impressió perquè coincideixi més amb el document original.

Correcció de diferència de color

Si els colors de la impressió destenyeixen o surten borrosos, és possible que s'hagi produït una diferència de color (error de registre de color). Aquest problema es pot millorar fent una correcció de la diferència de color.

Configuració de la intensitat

Podeu augmentar la saturació dels colors per a les operacions d'impressió.

Ajust de la mida de la imatge

Si la mida de la imatge copiada és lleugerament diferent de la de l'original, es fa un ajust precís perquè la mida d'impressió coincideixi més amb la mida de l'original.

Opcions del patró d'interpolació

Un patró d'interpolació adequat per a la imatge s'estableix perquè les gradacions i corbes d'una imatge es reprodueixin el més suau possible en la impressió.

Reducció de la quantitat de tòner

Podeu evitar que s'adhereixi al paper massa tòner per tal de reduir els errors d'impressió, com ara una fixació del tòner deficient o un vessament.

Correcció d'emplenament irregular

Podeu corregir les irregularitats que poden aparèixer en una zona plena quan imprimiu un document amb una zona gran per emplenar.

Mode de prevenció contra motius de gotes d'aigua (només Sèrie C477)

Podeu establir <Mode de prevenció de patró de gotes d'aigua> per quan apareixen imatges esquitxades, taques blanques, ratlles, etc. a les imatges de tons mitjans de treballs d'impressió a doble cara.

Ajustar temperatura de fixació (només Sèrie C477)

Podeu millorar els problemes de qualitat d'imatge que es produeixen a causa d'una temperatura d'unió de fixació inadequada.

Mode ajust imatges amb àrees empl. paper normal (només Sèrie C477)

La qualitat de l'acabat es pot millorar si habiliteu aquesta configuració quan feu servir paper normal amb una superfície llisa.

Mode ajust imatges amb àrees empl. paper gruixut (només Sèrie C477)

Es pot millorar la qualitat d'acabat si habiliteu aquesta configuració quan feu servir paper gruixut sense una superfície llisa.

Mode de prevenció de segellament de sobres (només Sèrie C477)

Podeu establir <Mode de prevenció de segellament de sobres> per evitar que la cola de les solapes de sobre es fongui i es tanqui degut a la calor i la pressió de la unitat de fixació durant la impressió de sobre.
7W9Y-0RJ