Opcions del mode de prevenció de curvatura (només Sèrie C477)

Si el final del paper es corba després de la impressió, realitzeu la següent operació.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Mode de prevenció de curvatura>.
2
Establiu l'opció <Mode de prevenció de curvatura> en <On> i premeu <Bé>.
Si aquesta opció esta establerta en <On>, la qualitat de la impressió es pot veure afectada.
7W9Y-0S2