Opcions del mode ajust imatges amb àrees empl. paper normal (només Sèrie C477)

La qualitat de l'acabat es pot millorar si habiliteu aquesta configuració quan feu servir paper normal amb una superfície llisa.
1
Premeu  (Configuració)  <Ajust/Manteniment>  <Ajustar qualitat d'imatge>  <Processament especial>  <Mode ajust imatges amb àrees empl. paper normal>.
2
Establiu l'opció <Mode ajust imatges amb àrees empl. paper normal> en <On> i premeu <Bé>.
Si establiu aquesta opció en <On> quan feu servir paper normal sense superfície llisa, és possible que es produeixin problemes de fixació.
7W9Y-0S3