<Generar fitxer>

Especifiqueu les opcions de generació de fitxers que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Nivell qualitat imatge per a Compacte>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Amb <Llegir i enviar> o <Llegir i desar>, podeu establir el nivell de qualitat d'imatge amb el format de fitxer quan se selecciona PDF (compacte) o XPS (compacte).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nivell qualitat imatge per a Compacte>
<Nivell d'imatge en mode text/foto o foto>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
<Nivell d'imatge en mode text>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.
Si establiu tant <OCR (idiomes europeus)> com <Compacte> per al format del fitxer, aquesta opció està desactivada.
Si llegiu un original amb molts colors quan està seleccionat <Text> per al tipus original, la mida de les dades i la qualitat de la imatge variaran després de la compressió, en funció del nivell de qualitat de la imatge seleccionat. No obstant això, si l'original és monocrom o té pocs colors, el nivell d'imatge que s'ha seleccionat és indiferent.

<Opcions d'OCR (text per a cerques)>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Si seleccioneu <OCR (text per a cerques)> per a <PDF>, <XPS> o <OOXML> com a format de fitxer, podeu establir l'opció de lectura intel·ligent i el nombre de caràcters utilitzats per a Auto (OCR) a Nom de fitxer. La lectura intel·ligent és un mode que determina la direcció del text i gira les dades perquè el document tingui l'orientació correcta en visualitzar-lo en un ordinador. Auto (OCR), a Nom de fitxer, és un mode que utilitza automàticament el primer text del document llegit amb OCR com a nom del fitxer. Auto (OCR), a Nom de fitxer, s'especifica a l'opció <Nom de fitxer> d'<Opcions>, a la pantalla Llegir i enviar. Definició d'un nom de fitxer
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'OCR (text per a cerques)>
<Lectura intel·ligent>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nombre màxim car. per nom de fitxer>: D'1 a 24
C
Settings/Registration Basic Information
En enviar un fitxer, no podeu utilitzar el mode Auto (OCR) de Nom de fitxer i el mode PDF xifrat alhora.

<Opcions per traçar i suavitzar>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu canviar el factor de reconeixement dels dibuixos de línies de l'original en crear un fitxer amb l'opció el traçat de gràfics.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions per traçar i suavitzar>
<Traçar gràfics>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell de reconeixement de gràfics>: <Normal>, <Moderat>, <Alt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell d'imatge de fons>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
C
Settings/Registration Basic Information
Si augmenteu el valor de <Nivell de reconeixement de gràfics>, la mida de les dades també augmentarà. Es recomana que primer useu <Normal>, i, si no obteniu els resultats desitjats, intenteu augmentar el nivell de reconeixement de <Moderat> o <Alta>.
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.

<Opcions d'OOXML>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu especificar el nivell de la imatge de fons, el nivell de reconeixement d'imatges en color i el reconeixement d'amplada de línies a imatges en color en crear fitxers amb el format de fitxer Office Open XML.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'OOXML>
<Nivell d'imatge de fons>: <Prioritzar qualitat>, <Estàndard>, <Prioritzar mida dades>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell reconeixem. d'imatges en color>: <Alt>, <Estàndard>, <No reconèixer>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reconeixem. ampl. línies imatges color>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.
Les opcions per a imatges en color només són vàlides amb PowerPoint.

<Incloure imatges de fons al fitxer Word>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
En generar fitxers Word a partir d'originals llegits, podeu eliminar la imatge que es detecta com a fons als fitxers Word. D'aquesta manera, és més fàcil editar els fitxers Word, ja que s'eliminen les imatges innecessàries.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Incloure imatges de fons al fitxer Word>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Especificar versió PDF mínima>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu especificar la versió mínima que assignareu en generar fitxers PDF.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Especificar versió PDF mínima>
<No especificar>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
C
Settings/Registration Basic Information
Depenent de les funcions establertes per als fitxers PDF, la versió assignada pot ser superior a l'especificada amb aquesta opció.

<Format de PDF a PDF/A>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu crear PDF compatibles amb PDF/A-1b. Resulta adequat per a l'emmagatzematge a llarg termini perquè garanteix que la qualitat visual del PDF no canviarà segons l'equip o el programari de visualització que s'utilitzi.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Format de PDF a PDF/A>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està relacionada amb les següents opcions predeterminades:
<Format de fitxer> a <Llegir i enviar>
<Format de fitxer> a <Llegir i desar>
<Format de fitxer>, a l'opció <Enviar> de <Fitxers desats>
<Format de fitxer> a <Opcions de reenviament>
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.
Les funcions de PDF següents no es poden establir si <Format de PDF a PDF/A> està establert en <On>.
Xifratge
Signatures visibles

<Optimitzar PDF per a web>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
Podeu crear un PDF que només mostri les pàgines ja descarregades fins i tot quan encara s'estigui descarregant el fitxer.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Optimitzar PDF per a web>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.
Si establiu <Optimitzar PDF per a web> a <On>, aquesta opció es pot utilitzar amb una de les opcions següents:
Signatures de dispositiu
Signatures d'usuari

<Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Generar fitxer>
En generar un fitxer PDF, podeu seleccionar <Acrobat 3.0 i posterior/40 bits RC4>, <Acrobat 6.0 i posterior/128 bits RC4>, <Acrobat 7.0 i posterior/128 bits AES> o <Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES> com a nivell de xifratge PDF. Si voleu utilitzar <Acrobat 9.0 i equivalent/256 bits AES> en lloc de <Acrobat 10.0 i equivalent/256 bits AES> com a nivell de xifratge, utilitzeu aquesta opció per canviar les opcions que podeu seleccionar.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat>
<Acrobat 9.0 i equivalent>, <Acrobat 10.0 i equivalent>
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció està desactivada quan s'envia un fax o I-fax.
7W9Y-0K5