<Opcions de lectura>

Especifiqueu les opcions de lectura que són comunes a totes les funcions.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Mètode recuperació encallaments alimentador>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu seleccionar si la lectura tornarà a iniciar-se des de la primera pàgina de l'original o la pàgina del document en què en què s'ha interromput la lectura de l'original si es produeix un encallament de paper a l'alimentador.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mètode recuperació encallaments alimentador>
<Des de la 1a pàgina>, <Des de l'original suspès>
No
B
Settings/Registration Basic Information
L'enviament directe de faxos no admet aquesta opció. Si es produeix un encallament de paper mentre es duu a terme l'enviament directe, el treball es cancel·larà. En aquest cas, torneu a establir el treball.
Segons la ubicació d'un encallament de paper, pot ser difícil determinar si s'ha completat la lectura del document. Si heu establert <Des de l'original suspès> per a <Mètode recuperació encallaments alimentador> i no trobeu fins a quina pàgina s'ha llegit el document, es recomana que cancel·leu el treball i després el torneu a executar.
Seleccioneu una d'aquestes opcions.
<Des de la 1a pàgina>: Torneu a col·locar els originals a l'alimentador i reinicieu la lectura des de la primera pàgina del document. Els originals s'alimentaran automàticament fins la pàgina del document en què la lectura s'interromp.
<Des de l'original suspès>: Col·loqueu els originals que no s'han llegit a causa d'un encallament de paper a l'alimentador i torneu a iniciar la lectura de tots els originals restants.

<Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu especificar l'opció predeterminada de <Detectar alim. diversos fulls> per a cada funció. Funcions de còpia bàsiquesFuncions bàsiques per llegir originalsEnviament d'I-faxosFuncions bàsiques per enviar faxos
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Supressió de ratlles>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir si voleu que es detectin i s'impedeixin les ratlles en llegir originals.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Supressió de ratlles>
<On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
Quan se selecciona <On>, pot ser que es detectin com a ratlles les línies molt fines.

<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir si voleu que es doni prioritat a la velocitat de lectura o a la qualitat de la imatge en les lectures en blanc i negre.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>
<Prioritzar velocitat>, <Prioritzar qualitat>
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge amb alim.>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir si voleu que es doni prioritat a la velocitat de lectura o a la qualitat de la imatge en les lectures de l'alimentador.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge amb alim.>
<Prioritzar velocitat>, <Prioritzar qualitat>
No
B
Settings/Registration Basic Information
Aquest mode es pot fer servir en les condicions següents:
Quan es llegeixen originals des de l'alimentador i quan es copia
Quan es llegeixen originals des de l'alimentador i s'emmagatzemen a una bústia

<Valor gamma per a lectura remota>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Podeu establir el valor gamma que voleu utilitzar per llegir documents a color i desar la imatge al vostre ordinador amb la funció Lectura en xarxa. Seleccioneu el valor gamma més adequat per a la configuració del vostre ordinador, de manera que pugueu imprimir el document amb la densitat òptima.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Valor gamma per a lectura remota>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
B
Settings/Registration Basic Information

<Connexió automàtica>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Establiu aquesta opció en <On> per activar la funció d'escàner remot en prémer <Escàner> (La pantalla <Inici>).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Connexió automàtica>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan la funció d'escàner remot està activada, no podeu utilitzar ni <Còpia> ni <Llegir i desar>.
Podeu especificar el període de temps en el qual esteu desconnectat i la pantalla tàctil torna a la seva configuració predeterminada automàticament.

<Desconnexió automàtica>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Comú>  <Opcions de lectura>
Si l'equip està connectat a una xarxa que està en línia, no és possible llegir amb <Còpia> ni <Llegir i desar>. Si establiu l'opció <Desconnexió automàtica> en <On>, l'equip es desconnecta automàticament quan s'esgota el temps establert a <Auto Reset Time> a <Preferències> (Configuració).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desconnexió automàtica>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si l'opció <Temps de reinici automàtic> està establerta en <0>, l'equip es desconnecta automàticament al cap d'uns dos minuts.
Podeu especificar el període de temps en el qual esteu desconnectat i la pantalla tàctil torna a la seva configuració predeterminada automàticament.
7W9Y-0K4