Configuració d'opcions de SMB

En aquesta secció es descriuen passos per compartir fitxers i impressores entre diversos dispositius a la xarxa utilitzant el protocol SMB.

Configuració del servidor SMB

L'activació de les funcions del servidor SMB fa possible l'ús de la Espai avançat com a servidor de fitxers SMB.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de servidor SMB>.
3
Seleccioneu <On> a <Usar servidor SMB> i porteu a terme la configuració necessària.
<Usar autenticació SMB>
L'autenticació de l'usuari es porta a terme utilitzant la informació de l'usuari a la Espai avançat. Per portar a terme l'autenticació de l'usuari, premeu <On>.
<Tipus d'autenticació>
Seleccioneu la versió del protocol d'autenticació. Seleccioneu <NTLMv1> o <NTLMv2>, segons el vostre sistema operatiu. També podeu seleccionar-los tots dos.
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>
Per configurar que se sol·liciti una signatura de paquet SMB en connectar-se al servidor SMB, premeu <On>.
<Sol·licitar xifratge per connexió>
Per sol·licitar una connexió amb comunicació xifrada SMB v3.0 en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
4
Premeu <Bé>.
5
Premeu <Especificar versió del servidor SMB> i seleccioneu la versió de SMB que s'utilitzarà al servidor SMB.
6
Premeu <Acceptar>.
7
Premeu  (Configuració) <Sí>.
Utilitzeu la mateixa versió de SMB al servidor SMB i al client SMB. SMB no es pot utilitzar si les versions són diferents.
Si establiu l'opció <Sol·licitar xifratge per connexió> en <On>, no podreu connectar-vos a l'equip des de sistemes operatius de client que no admetin la comunicació xifrada SMB v3.0.

Configuració del client SMB

En aquesta secció es descriu com especificar les opcions que voleu fer servir quan l'equip es connecti a una xarxa com a client SMB.
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de client SMB>.
3
Especifiqueu les opcions necessàries.
<Tipus d'autenticació>
Seleccioneu la versió del protocol d'autenticació. Seleccioneu <NTLMv1> o bé <NTLMv2>, segons quin sigui el servidor SMB de destinació. També podeu seleccionar-los tots dos.
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>
Per sol·licitar una signatura de paquets en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Sol·licitar xifratge per connexió>
Per sol·licitar una connexió amb comunicació xifrada SMB v3.0 en connectar-vos a un servidor SMB, premeu <On>.
<Temps d'espera>
Establiu el temps de resposta de la destinació de la connexió SMB.
En fer l'enviament a un servidor SMB, la connexió de xarxa s'ha perdut o la resposta del servidor ha estat lenta, la qual cosa ha esgotat el temps d'espera de l'equip abans que les dades s'acabessin d'enviar o reenviar. Si passa això, pot ser que pugueu evitar l'esgotament del temps d'espera ampliant el temps d'espera.
4
Premeu <Acceptar>.
5
Premeu <Especificar versió del client SMB> i seleccioneu la versió de SMB que fa servir el vostre client SMB.
6
Premeu <Acceptar>.
7
Premeu  (Configuració)  <Sí>.
Quan establiu l'opció <Sol·licitar xifratge per connexió> en <On>, l'equip només es pot connectar a servidors SMB que admetin la comunicació xifrada de SMB versió 3.0. Si establiu les opcions <1.0> i <2.0> en <On> per <Especificar versió del client SMB> però l'opció <3.0> no està establerta en <On>, l'equip no es podrà connectar a servidors SMB que no admetin la comunicació xifrada de SMB versió 3.0.
Utilitzeu la mateixa versió de SMB al servidor SMB i al client SMB. SMB no es pot utilitzar si les versions són diferents.
En funció de les opcions de xarxa, pot ser que es mostri un error en fer enviaments al servidor SMB. En aquest cas, ajusteu el temps a <Temps d'espera>.
7W9Y-03S