Encallaments de paper a un origen de paper

Comproveu la ubicació de l'encallament de paper a la pantalla i seguiu el procediment següent per treure el paper.
Confirmar abans de manipular
Tanqueu qualsevol tapa que estigui oberta.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 1

1
Obriu la tapa dreta de la unitat principal.
2
Mireu si hi ha paper encallat a la guia de sortida.
Aixequeu la unitat de transferència.
Obriu la guia de sortida situada cap a tu.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Tanqueu la guia de sortida.
3
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper 1.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
4
Amb compte, tanqueu la tapa dreta de la unitat principal fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 2

1
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa dreta del calaix de paper.
Obriu la tapa dreta del calaix.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
2
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
3
Amb compte, tanqueu la tapa dreta del calaix de paper fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.

Eliminació d'encallaments de paper al calaix de paper 3 i 4

1
Mireu si hi ha paper encallat a la tapa dreta del calaix de paper.
Obriu la tapa dreta del calaix.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
2
Mireu si hi ha paper encallat al calaix de paper.
Fent servir l'agafador, traieu el calaix de paper fins al final.
Si hi ha paper encallat, traieu-lo amb compte en la direcció de la fletxa.
Inseriu amb compte el calaix de paper a l'equip.
3
Amb compte, tanqueu la tapa dreta del calaix de paper fins que sentiu un clic.
Seguiu les instruccions que apareixen a la pantalla per continuar amb l'operació interrompuda o per eliminar encallaments de paper.
7W9Y-01X