Konfigurace funkcí ověřování

Na stroji můžete nastavit způsoby pro přihlašování uživatelů do systému stroje, ověřovací zařízení a jiné ověřovací funkce podle vašeho systémového prostředí a potřeb. Můžete také zadat, jak se má zobrazovat obrazovka pro přihlášení.

Konfigurace způsobů přihlášení uživatelů a ověřovacích zařízení

Zadejte způsoby přihlášení uživatelů (Způsob přihlášení) a ověřovací zařízení (Ověřovací zařízení). Upozornění. Ověřovací zařízení je nutné nastavit před konfigurací níže uvedených nastavení.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management].
4
Klikněte na [Basic Settings]  [Edit...].
5
Zaškrtněte políčko pro [Use the user authentication function] a zadejte požadovaná nastavení.
Vyberte způsoby přihlášení, které chcete používat, a zadejte podrobná nastavení, například nastavení pro ověřovací zařízení.
Konfigurace mobilního ověření
Použití ověřování pomocí klávesnice
Konfigurace podrobných nastavení pro funkce ověřování
6
Klikněte na [Update].
7
Restartujte stroj. Restartování stroje
Způsob ověření vybraný pro [Web Service Authentication Method:] se použije také pro osobní ověření během distribuce informací o zařízení. Provádění ověření uživatelů při distribuci informací o zařízení

Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka

V zařízení můžete zadat, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka, a to tak, že vyberete buď „když začínáte používat stroj“, nebo „po stisknutí tlačítka funkce“. Vyberete-li „po stisknutí tlačítka funkce“, můžete zadat funkce, které vyžadují přihlášení uživatele. Funkce, které nezadáte, jsou k dispozici nezaregistrovaným uživatelům.
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR). Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené UR)
3
Klikněte na [User Management]  [Authentication Management].
4
Klikněte na [Control Panel Settings]  [Edit...].
5
Nakonfigurujte nastavení podle potřeby.
[Login Settings]
V [Display Login Screen:] vyberte, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka.
Pokud jste vybrali možnost [Display login screen when functions requiring authentication are selected], vyberte také funkce, které chcete zobrazit na přihlašovací obrazovku.
Pokud změníte toto nastavení, <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> může být nastaveno na <Zap>. Vztah mezi nastaveními je uveden zde níže. <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>
Pokud je vybráno [Display login screen when operation is started on the device] pole:
<Kopie/Tisk>, <Odeslat> a <Uložit> v <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> jsou nastaveny na <Zap>
Pokud je vybráno pole [Display login screen when functions requiring authentication are selected] a [Copy], [Access Stored Files] nebo pokud je pole [Print] vybráno v [Select Function That Will Require Authentication]:
<Kopie/Tisk> v <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> a nastaveno na <Zap>
Pokud je vybráno pole [Display login screen when functions requiring authentication are selected] a [Fax] nebo je pole [Scan and Send] vybráno v [Select Function That Will Require Authentication]:
<Odeslat> v <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> nastaveno na <Zap>
Pokud je vybráno pole [Display login screen when functions requiring authentication are selected] a pole [Scan and Store] je vybráno v [Select Function That Will Require Authentication]:
<Uložit> v <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> nastaveno na <Zap>
Pokud chcete nastavit <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele> na <Vyp>, nastavte hodnotu <Vyp> po dokončení tohoto nastavení.
[Login Screen Background Settings]
S pomocí této volby můžete pro přihlašovací obrazovku nastavit obraz pozadí.
6
Klikněte na [Update].
7WAS-0CF