Nastavení správy ID oddělení

Uživatele stroje lze sdružovat do skupin, jako jsou např. oddělení, do nichž patří, a spravovat je podle příslušného ID oddělení. Nejdříve vytvořte všechna ID oddělení, která mají být spravována, a ke každému z nich přiřaďte uživatele (Uložení uživatelských informací do místního zařízení). Po přiřazení uživatelů k ID oddělení aktivujte správu ID oddělení. Chcete-li provádět stejný typ správy pro tisk nebo skenování dokumentů z počítače, zadejte dodatečná požadovaná nastavení. Pro zadání těchto nastavení jsou vyžadována přístupová práva administrátora (správce).
7WAS-0CK