Konfigurace nastavení správy ID oddělení

Uživatele můžete sdružovat do skupin a spravovat je na základě příslušného ID oddělení. Po provedení nastavení správy ID oddělení níže uvedeným postupem bude stroj počítat, jaký počet stran byl použit pro tisk a skenování.
Ujistěte se, že jsou pro uživatele zaregistrované v systému stroje nastavena ID oddělení. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Správa ID oddělení je platná pouze pro uživatele, kteří jsou uloženi na místním zařízení.
Pokud se přihlásíte s právy administrátora (správce), ID a PIN správce systému se automaticky přiřadí a zpracují jako ID oddělení.
Je-li správa ID oddělení aktivována prostřednictvím Copy Card Reader, použijí se ID oddělení přidělená kartám. Proto do systému stroje nelze ukládat ID oddělení.
Informace o číslech ID oddělení, která můžete registrovat, naleznete v kapitole Funkce správy.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ID oddělení>.
3
Stiskněte tlačítko <Zap>.
Správa ID oddělení je aktivována.
Chcete-li správu ID oddělení deaktivovat, stiskněte <Vyp>.
Uložení ID oddělení a kódů PIN
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
Kontrola počtu stran
Chcete-li zkontrolovat celkový počet stran použitých jednotlivými ID oddělení pro zhotovení kopií, výtisků a skenování, na obrazovce zobrazené v kroku 3 stiskněte <Celkem stran>. Počty stran nezahrnují prázdné strany nebo ukázkové výtisky používané pro kontrolu položek, jako jsou úpravy nastavení gradace nebo Ochranné vodoznaky.
U modelů s funkcí faxu můžete zkontrolovat také celkový počet odeslaných stránek faxu.
Přihlášení pomocí ID oddělení a kódu PIN
Po uložení uživatele se jménem shodným s ID oddělení lze provádět operace přihlašování pomocí uloženého ID oddělení a kódu PIN. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Přihlašovací obrazovka se může zobrazovat buď při spouštění operace, nebo po výběru určité funkce. Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka
Změna přihlašovací služby
Zařízení používá přihlašovací službu „Ověření uživatele“ (správa osobního ověření). Pomocí služby SMS však můžete přihlašovací službu změnit na hodnotu „Ověření ID oddělení“. Změna přihlašovacích služeb
7WAS-0CR