PDF

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge/Reduce to Fit Size>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<N on 1>
<Off>, <2 on 1>, <4 on 1>, <6 on 1>, <8 on 1>, <9 on 1>, <16 on 1>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Comment Print>
<Off>, <Auto>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint>*1
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <Zap>, <Vyp>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>
<Grafika>: <Rozlišení>, <Gradace>
<Obraz>: <Rozlišení>, <Gradace>
Ano
Ano
Ano
Ano
B
Settings for Printer Settings
<Brightness>*1
85 % až 115 %; 100 %
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings for Printer Settings
*1 Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt nebo jsou-li zadána patřičná nastavení.
7WAS-0KJ