Nastavení IPv4 adresy dílčí linky

Nastavte adresu IPv4 na použití dílčí linky.
S dílčí linkou lze použít pouze adresy IPv4.

Nastavení IP adresy

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení dílčí linky>.
3
Stiskněte <Nastavení IP adresy> a nastavte IP adresu vedlejšího vedení.
Nastavit můžete automatické přiřazení i ruční zadání. Pokud nastavíte oba a pak nastavíte <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> na <Vyp>, pak se manuálně vložená IP adresa použije, pokud selže automatické získávání IP adresy.
Automatické přiřazení IP adresy pomocí DHCP
Stiskněte tlačítko <DHCP>. Vyberte tuto položku podle síťového prostředí vaší bezdrátové sítě LAN.
Pokud je zvoleno nastavení <DHCP>, proběhne komunikace, aby se ověřilo, zda jsou síťové služby poskytovány bez ohledu na to, zda prostředí může používat DHCP. Pokud DHCP nepoužíváte, doporučuje se zrušit výběr této položky.
Ruční zadání IP adresy
1
Potvrďte, zda je zrušen výběr položky <DHCP>.
Pokud je vybrána, zrušte její výběr stisknutím tlačítka.
2
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány.
Stiskněte každé tlačítko a zadejte požadované nastavení.
Při připojení k jiné síti přes směrovač zadejte adresu brány a také nakonfigurujte <Nastavení statického směrování>. Nastavení statického směrování
4
Stiskněte tlačítko <OK>.
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Ano>.
7WAS-03H